Archive for the ‘Creatieve & Cultuureducatie’ Category

De Verandering: leertocht door Roombeek (Enschede).

In het project "De Verandering" ontdekken de kinderen van verschillende basisscholen te Enschede met behulp van een GPS/PDA-tocht de geschiedenis van de eigen wijk. Na deze tocht werken de kinderen in de klas aan verwerkingsopdrachten rondom Meervoudige Intelligentie. Er zijn zestien uitdagende opdrachten ontwikkeld met een duidelijke koppeling naar de tocht. In de tocht maken de kinderen een kennismaking met verschillende stukjes geschiedenis van de wijk. In de klas zoomen de kinderen in op een bepaald onderwerp.

Read the rest of this entry »

Op bezoek bij het residentieorkest

 

De leerlingen gebruiken de smartphone om een bezoek aan het residentieorkest weer te geven en om te evalueren hoe het bezoek ging.

Kinderen namen geluidsfragmenten op, hebben een acteur geïnterviewd, foto’s gemaakt en op school alles bij elkaar gevoegd. Verder hebben ze op de verkenner een evaluatie formulier gemaakt en via bluetooth doorgestuurd en voor zichzelf ingevuld.

De leerkracht: “Kinderen vonden het erg leuk en je merkt dat ze er steeds handiger in worden en het steeds sneller gaat.” Maar ook: “Leerlingen blijven sturing nodig hebben.”

Verken een kunstwerk!

Leerlingen zoeken thuis naar een kunstwerk en gaan dit beschrijven. Ze interviewen hun ouders over waar het kunstwerk vandaan komt en zoeken informatie op over de kunstenaar via Internet.

Deze lessen hoorden bij een themaweek over kunst (zie Verken_een_kunstwerk).

Samen verhalen schrijven!

In vijf minuten mag een leerling een begin van een verhaal maken. Deze stuurt hij/zij via Bluetooth door naar een andere leerling, die dit verhaal aanvult. Zo kan het verhaal een groep rond gaan. Ook kunnen leerlingen gezamenlijk een gedicht schrijven waarbij ieder een regel bedenkt en vervolgens kan met behulp van een smartboard het gedicht gepresenteerd worden aan de hele klas. Eventueel kan je verschillende groepjes hun gedichten laten uitwisselen waarna ze elkaars werk controleren.

Elkaar wegwijs maken en een certificaat behalen

 

Leerlingen leggen elkaar uit hoe je bepaalde dingen op de smartphone moet doen (bijv. foto’s maken, notities maken). Dit kunnen ze laten aftekenen en een certificaat behalen (zie elkaar_wegwijs_maken en Certificaat_vaardigheden_PDA). 

Foto’s bewerken met paint

 

Leerlingen maken een foto van een gebouw en gaan op de smartphone een Graffiti-aanslag plegen: met Paint of een ander tekenprogramma de foto van het gebouw bewerken.

Leerlingen maken een foto van een onveilige verkeerssituatie die ze onderweg naar school tegenkomen. Deze foto gaan ze met Paint bewerken om er wel een veilige situatie van te maken.