De Verandering: leertocht door Roombeek (Enschede).

In het project "De Verandering" ontdekken de kinderen van verschillende basisscholen te Enschede met behulp van een GPS/PDA-tocht de geschiedenis van de eigen wijk. Na deze tocht werken de kinderen in de klas aan verwerkingsopdrachten rondom Meervoudige Intelligentie. Er zijn zestien uitdagende opdrachten ontwikkeld met een duidelijke koppeling naar de tocht. In de tocht maken de kinderen een kennismaking met verschillende stukjes geschiedenis van de wijk. In de klas zoomen de kinderen in op een bepaald onderwerp.

Danny Kempers heeft deze leertocht uitgewerkt in het kader van zijn PABO-minor over ICT in het onderwijs. Het project maakt deel uit van het Erfgoededucatieproject Overijssel, ‘De verandering van Overijssel: de jaren 50 tot nu’. Initiatiefnemer is Kunst & Cultuur Overijssel. In het project van TwentseWelle participeerden de basisscholen OBS Roombeek en KBS Anna van Buren. Daarnaast was het Huis van Verhalen betrokken bij de realisatie van het project. 

Het project kende drie belangrijke thema's, namelijk: 

  1. Economie 

  2. Landbouw 

  3. Wonen 

Doelstelling 

  • De kinderen kunnen na afloop van het project 9 verschillen noemen tussen vroeger en nu, 3 op het gebied van werken; 3 op het gebied van wonen en 3 op het gebied van dagelijks leven. 

  • De kinderen kunnen na afloop van het project van 5 objecten (gebouwen, monumenten) in de wijk de geschiedenis vertellen. 

 

De vorm van het project 

Kennis nemen 

Als eerste wordt een kader gegeven met als onderwerp ‘welke grote veranderingen in werken/wonen/leven hebben in Nederland in de laatste 50 jaar plaatsgevonden’. Het gaat hierbij om een lesactiviteit in het klaslokaal. 

Ervaren 

De groep maakt met de PDA een wandeling door de wijk. De gebouwen die men passeert worden goed bekeken en zo ontdekken ze de boerderij, de fabrieksgebouwen, het vuurwerkrampmonument, het blokje gespaard gebleven arbeiderswoningen, de nieuwgebouwde rijtjeswoningen, de nieuwgebouwde luxueuze huizen, nieuwe winkels en bedrijven.

De PDA geeft de route aan en geeft informatie en opdrachten op specifieke plekken. Terug op school wordt de opgedane kennis en informatie digitaal verwerkt. In een volgende les gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met deelopdrachten. Hierin wordt aangesloten bij de werkwijze van Meervoudige Intelligentie. Er worden 16 opdrachten ontwikkeld voor 8 groepjes. Een beknopt overzicht van de opdrachten is te vinden in de bijlage.

Opdrachten kunnen zijn: onderzoek het huidige gebruik van de verschillende ruimtes van de boerderij en dat van vroeger, houd een interview met de oudste bewoner van de wijk, bestudeer statistiekjes en haal daar conclusies uit, maak een plattegrond van de wijk van 50 jaar geleden, maak een fotocollage van de wijk, doe een buurtonderzoek om erachter te komen hoe ver van hun huis af mensen werken. Deze deelopdrachten concentreren zich op de laatste 50 jaar, vanaf de teloorgang van de textielindustrie. 

Verwerken 

De groepjes kinderen presenteren op hun eigen wijze de door hen ontdekte informatie, ook dit gebeurt volgens het principe van Meervoudige Intelligentie.

 

Bijlagen:

Comments are closed.