Vivaldi’s vier seizoenen in het park

 

In deze lessenserie gaan de leerlingen in elk seizoen in het park naast de school rondlopen. Ze kunnen zelf foto’s maken van wat ze zien, maar wat ze nu op de foto zetten moeten zij ook in de andere seizoenen op de foto zetten. Met behulp van internet op de smartphone kunnen leerlingen informatie opzoeken over een bepaalde plant, bijvoorbeeld of het een eenjarige plant is, winterhard of niet, etc.

Daardoor kunnen zij ook proberen voorspellingen te doen; staat deze plant hier volgend jaar nog, wanneer kan ik een foto maken dat hij in bloei staat, etc.

Doelstellingen

Na de wandeling en verwerking in de klas:

 • Kennen de kinderen een aantal elementen van het verschijnsel herfst
 • Hebben de kinderen geoefend in het samenwerken in een groepje buiten school
 • Hebben de kinderen ervaring opgedaan in het verwerken van gegevens die tijdens de wandeling op de smartphone zijn verzameld
 • Hebben de kinderen ervaring opgedaan in het maken van de wandeling, het hanteren van de smartphone, het verkennen van een route met behulp van de Tomtom-functie.
 • Hebben de kinderen de volgende kennis opgedaan:

Kennisaspecten

De volgende leerstofonderdelen komen aan bod:

 • Waarom valt een blad af
 • Er zijn bomen die groen blijven
 • Soorten bladeren
 • Functie van wortels van bomen
 • Verschil struiken – bomen
 • Varia: bast – molm – insecten & jaarringen

 

Voorbereidingen

Beginsituatie

Kinderen:

 • De meeste kinderen hebben ervaring in het gebruik van de smartphone
 • De meeste kinderen hebben al eens een simpele tocht gelopen met behulp van de smartphone
 • De kinderen kennen de omgeving van het park Ockenburgh
 • De kinderen kennen de seizoenen, waaronder de herfst. De in de tocht verpakte leerstof is wellicht bekend, maar nu gestructureerd aangeboden

Groepsleerkracht:

 • Is bekend met de apparatuur en
 • Kent de wandeling (heeft in de voorbereiding en samenstelling een grote rol gehad)

 

Voorkenniseisen aan de leerlingen

 • Enige vaardigheid in het hanteren van de smartphone is gewenst, en de meeste kinderen voldoen daar aan
 • Het is gewenst enigszins bekend te zijn met de omgeving, en de kinderen voldoen daar aan

 

Inleiding voor leerlingen

Warming up: we laten de 4 Jahreszeiten horen van Vivaldi.

De kinderen krijgen in de groep instructies:

 • Over de werking van de functionaliteiten van de smartphone (voor de kinderen is dit een globale herhaling)
 • Over het type opdrachten dat ze gaan verwerken

 

Werkvormen

 • Klassikale instructie
 • In kleine groepjes het bos in
 • Op school in kleine groepjes de opdrachten verder verwerken
 • Het houden van een presentatie van de vergaarde kennis
 • Evaluatie: wat vonden de kinderen van deze manier van kennis verwerven? wat vond de leerkracht ervan? tegen welke technische hobbels is men aangelopen?

 

Tijdens de tocht

Regels

Afgesproken in de klas:

 • Groepjes gaan met begeleider het bos in
 • Groepje blijft bij elkaar
 • Opdrachten worden in overleg uitgevoerd
 • Op school wordt door het groepje taakverdeling gemaakt voor verwerken gegevens

 

Beschrijving tocht

Het ziet er als volgt uit:

Vivaldi … De Jaargetijden…

 • kinderen kijken naar het bos in de herfst (een dergelijke tocht is simpel op te zetten voor de andere seizoenen)
 • het is de bedoeling dat de kinderen dus over drie maanden weer een tocht lopen (de winter)
 • ze zullen de verschillen tussen de seizoenen waarnemen, er kennis over opdoen

 

Materialen

Smartphone 

Camera (deze zat niet op de toen gebruikte smartphone)

 

Invoer/notatie

Aard van de opdrachten op de smartphone:

 • (meerkeuze)vragen beantwoorden
 • Situatie tekenen
 • Geluidsfragment beluisteren
 • Geluidsfragment opnemen
 • Foto maken

 

Tijdsplanning

De tocht duurt minstens drie kwartier en hoogstens een uur.

 

Taken

 • Groepsleerkracht: voorbereiding tocht; op orde maken smartphones/camera’s; introductie aan de kinderen; begeleiden bij de tocht; evaluatie leiden.
 • Leerlingen: tocht lopen; opdrachten doen; verwerken en evalueren.

 

Na de tocht

Afsluiting in de klas

 • Resultaten worden aan elkaar gepresenteerd/ besproken
 • Evaluatie: hoe liep de tocht? kon je de route goed volgen? snapte je de opdrachten? hoe heb je in je groepje samengewerkt? ben je tevreden over de manier waarop de stof is verwerkt? zou je zelf zo’n tocht kunnen/willen maken? etc.

 

Werkbladen/verwerkingsopdrachten

Zijn we nog niet uit, waarover opgemerkt:

 • De verkregen informatie kan een plek krijgen in een PPT-presentatie
 • We zetten er een item over op de website van school

Vervolgens: we moeten nog afspreken hoe we na deze pilot verdergaan: kinderen een tocht laten maken voor medeleerlingen?

Comments are closed.