Eten & winkelen!

 

Leerlingen leren wat ze eten, hoe dit heet, en waar je het kan kopen. In de winkel en op internet zoeken ze naar de achtergrond van hun eten; waar komt het vandaan, hoe groeit en leeft het en hoe bereid je het? 

 

Leerlingen vergelijken wat ze thuis eten met wat ze in de winkel tegenkomen. Voor het bijhouden van het eten thuis en tijdens het onderzoekje in de winkel gebruiken leerlingen een smartphone (de Verkenner genaamd op deze school).

De kinderen krijgen de huiswerkopdracht om drie dagen thuis op te schrijven wat ze hebben gegeten. Ze waren erg enthousiast en gingen dit in de pauze met elkaar vergelijken.

Er wordt even kort geëvalueerd wat iedereen zoal gegeten had het weekend. Dit gaan we in categorieën indelen. En kijken in welke winkels dit te koop is.

Met twee klassen gaan we naar een winkelcentrum met de smartphone. In groepjes van twee een winkel binnen gegaan, medewerker geïnterviewd ( welke producten verkopen jullie, zijn er producten waarvan jullie denken dat we ze niet kennen en zo ja welke zijn dit, wat kost het, enz.) Dit alles werd opgenomen met de Verkenner.

In groepjes van twee is een PowerPoint gemaakt met daarin het opgenomen bestand van het interview, het product dat ze niet kenden en welke informatie ze over dit product hebben kunnen vinden.

Een leerkracht over dit project: “Iedereen was zelfstandig en erg hard aan het werk! Gaaf om te zien.”

Comments are closed.