Klanken leren in groep 3

 

Met de smartphone kunnen leerlingen van groep 3 oefenen  met klankcategorisatie en -segmentatie.

 

In het hoofdstuk “leesonderwijs” is op deze school gesproken over de klankcategorisatietaak.

Hierbij worden gesproken woorden aangeboden en moet de leerling het woord dat anders klinkt selecteren. Dit zou met de smartphone heel gemakkelijk kunnen worden gedaan door de woorden in te spreken op de smartphone en de leerling het woord dat anders klinkt te laten omcirkelen. De leerling ziet daartoe bijvoorbeeld plaatjes en hoort het woord erbij. Hij/zij selecteert dan met het pennetje, dat bij de smartphone zit, het plaatje van het woord dat anders klinkt.

Hier kun je in variëren door te spelen met de eindrijm, beginrijm, middenrijm of op foneem. Je zou bijvoorbeeld 3 woorden die met een ie geschreven worden, kunnen invoeren en dan één woord dat met de ee geschreven wordt. Het kind moet dan het woord met de ee selecteren.

Een andere taak is de segmentatietaak. Hierbij moeten leerlingen woorden opdelen in fonemen. Dit kunnen ze doen door een plaatje van een woord te zien en dan zichzelf op te nemen wanneer ze aan het hakken en plakken zijn óf door het woord erbij te schrijven/typen.

Comments are closed.