Interview Koos Eichhorn

In dit interview vertelt Koos Eichhorn over zijn ervaring met mobiel leren. Hij geeft antwoord op 8 vragen over mobiel leren. 

 

1. Stel jezelf eens voor…

Ik ben Koos Eichhorn. Als projectleider en initiator van het project “Lopend Leren” heb ik ervaren hoe school en buitenwereld gecombineerd kunnen worden tot één leeromgeving. Leerlingen worden uitgedaagd om actief te leren, samen te werken en moderne media als een PDA of een smartphone te gebruiken voor hun leren. 

 

2. Hoe weet ik nou of mobiel leren geschikt is voor mijn school?

Wanneer je vindt dat klassikaal onderwijs niet altijd meer de juiste vorm van onderwijs is in de 21e eeuw en je denkt dat leerlingen best wel samen kunnen werken om oplossingen te vinden voor leervraagstukken is mobiel leren waarschijnlijk een uitermate geschikte werkvorm. Je weet in elk geval op voorhand al zeker dat je leerlingen uiterst gemotiveerd zullen zijn.

 

3. Ok, ik ben overtuigd, ik wil ook mobiel leren op school. Maar hoe pak ik een mobiel leren project aan? Hoe heb jij dat gedaan?

Zorg ervoor dat je niet de enige bent in je school die zo’n verandering ziet zitten. Heel belangrijk is dat je als team achter de achterliggende visie staat, namelijk eigentijdser en zelfstandiger en meer gepersonaliseerd leren. Dat is iets anders dan individueel leren trouwens. Het moet niet gaan om het speeltje van de smartphone, maar passen in de visie op leren van de school waar je werkt. Neem als eerste een overzichtelijk onderwerp dat je toch al zou behandelen in de klas. Van alles ontdekken over de molen naast de school is eenvoudiger dan alles ontdekken over het thema “macht”. Dat komt overigens vast wel op een later tijdstip. En…, volgens mij heel belangrijk, betrek alle betrokkenen, dus collega’s maar zeker ook de leerlingen goed bij de voorbereidingen.

 

4. Welke stappen zet de schoolleiding in zo’n project? En welke stappen neemt de leerkracht?

Het is van behoorlijk groot belang voor het slagen van zo’n project dat de schoolleiding de ruimte geeft voor vernieuwing. Het voorbereiden van zoiets kost extra tijd, net als het invoeren van een nieuwe methode. Die tijd moet beschikbaar worden gesteld. Daarnaast is het van groot belang dat de schoolleiding achter de betrokken leerkracht staat. Ze heeft haar handen al vol aan het project.

En de leerkracht zelf? Die moet vooral creatief zijn en haar vakkennis gebruiken. Er wordt meer van haar verwacht dan het volgen van de methode. Maar dat maakt het ook zo leuk. Op die manier kun je laten zien dat je een echte vakvrouw/man bent.

 

5. De smartphones zijn besteld en volgende week komen ze. Wat ga ik doen zodra ik ze in handen heb?

Laat ze vooral door de leerlingen uitpakken en aanzetten. Maak er maar een feestje van. De leerlingen ontdekken binnen de kortste keren wat er allemaal mee kan. Internet, foto’s, filmpjes en ja natuurlijk ook spelletjes. Nou en? Ze ontdekken het apparaat als vanzelfsprekend. Laat je uitgebreid voorlichten door de kinderen. Ze vinden het prachtig om jou te vertellen wat er met het apparaat kan. Daarna moet je de gewenste software installeren. In ons project was dat NovoMentor. Ga daar zelf goed mee aan de slag en probeer een paar opdrachten uit.

 

6. Het begin is geweest. Een aantal leerkrachten is heel enthousiast en we willen er voor zorgen dat het gebruik van de apparaatjes niet verwaterd. Wat vind jij een goede manier om mobiel leren te borgen in de school?

Zorg ervoor dat de projecten niet eenmalig zijn en laat het niet naast of bovenop het andere werk van de leerkracht en de leerlingen komen. Het vervangt de oude manier van werken. Laat het mobiel leren ook niet afhangen van de apparaatjes. Mobiel leren kan ook best zo af en toe zonder ICT.  Daarmee wordt het een andere werkvorm binnen een nieuwe vorm van didactiek. Het aanvaarden van die nieuwe didactiek is iets voor het hele team. Daarmee schep je een goede voorwaarde voor het borgen van de veranderingen.

 

7. Heb je nog tips voor de organisatie op school en in de klas?

Eigenlijk alleen wat altijd geldt: bereid je goed voor en betrek de leerlingen serieus bij de lessen.

 

8. Tot slot, wat wil je nog meegeven?

Ga het vooral doen, ondanks het feit dat er echt wel eens een paar keer wat fout zal gaan. Maar het resultaat en de enorme motivatie van de leerlingen zijn het volledig waard.

 

Koos, bedankt voor het interview!