Posts Tagged ‘Samenwerken’

Samen lesstof begrijpen

 

Een simpele opdracht; leerlingen bedenken vragen over de lesstof, waarop zijzelf het antwoord weten. Deze vragen sturen ze door aan groepsgenoten en de groepsgenoten sturen het antwoord terug.

Hierdoor verloopt het samenwerkingsproces soepeler. 

Samen verhalen schrijven!

In vijf minuten mag een leerling een begin van een verhaal maken. Deze stuurt hij/zij via Bluetooth door naar een andere leerling, die dit verhaal aanvult. Zo kan het verhaal een groep rond gaan. Ook kunnen leerlingen gezamenlijk een gedicht schrijven waarbij ieder een regel bedenkt en vervolgens kan met behulp van een smartboard het gedicht gepresenteerd worden aan de hele klas. Eventueel kan je verschillende groepjes hun gedichten laten uitwisselen waarna ze elkaars werk controleren.